Có nên sử dụng cà gai leo thường xuyên không?

  • Có nên sử dụng cà gai leo thường xuyên không?

    Có nên sử dụng cà gai leo thường xuyên không?

    Cà gai leo là một loại dược liệu thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Cà gai leo thường phân bố ở các tỉnh miền núi Bắc Bộ và một số tỉnh Trung và Nam Bộ nước ta. Cà gai leo được biết đến nhờ công dụng hỗ trợ...