Người cao tuổi có nên sử dụng cà gai leo không?

  • Người cao tuổi có nên sử dụng cà gai leo không?

    Người cao tuổi có nên sử dụng cà gai leo không?

    Cà gai leo là một cây được liệu rất tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh. Đặc biệt cà gai leo nỗi tiếng nhờ công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Cà gai leo hỗ trợ điều trị tốt cho các bệnh về gan như viêm...