Những loại cà gai leo bạn cần biết

  • Cà gai leo dùng làm thuốc

    Những loại cà gai leo bạn cần biết

    Những loại cà gai leo bạn cần biết. Cà gai leo còn có những tên gọi khác như cà gai dây, cà quánh, gai cườm hay cà lù, cà lạnh… Cà gai leo có mấy loại, đặc điểm như thế nào? Làm cách nào để phân biệt với cà độc...