Sử dụng cà gai leo có tác dụng phụ không?

  • Sử dụng cà gai leo có tác dụng phụ không?

    Sử dụng cà gai leo có tác dụng phụ không?

    Cà gai leo là một loại dược liệu với rất nhiều tác dụng tuyệt vời, đặc biệt là tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Loại dược liệu tốt như vạy liệu có tác dụng phụ không? Nó ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Chắc...