sử dụng cà gai leo hiệu quả nhất

  • Hướng dẫn trồng cà gai leo

    Hướng dẫn trồng cà gai leo

    Hướng dẫn trồng cà gai leo. Kỹ thuật trồng cây cà gai leo không quá khó, chỉ cần chăm sóc tốt sau khoảng 5-6 tháng bà con đã có thu nhập khá nhờ vào việc bán cây cà gai leo khô làm dược liệu chế biến thuốc viêm gan...