Ung thư gan gây tử vong cao

  • Ung thư gan gây tử vong cao nhưng khó phát hiện sớm

    Ung thư gan gây tử vong cao nhưng khó phát hiện sớm

    Ung thư gan gây tử vong cao nhưng khó phát hiện sớm. Ung thư gan nguyên phát là loại ung thư thường gặp đứng thứ sáu trong các ung thư trên toàn cầu và là nguyên nhân thứ hai gây tử vong của bệnh ung thư. Hơn 95% số...