Uống cà gai leo có bị vô sinh không?

  • Uống cà gai leo có bị vô sinh không?

    Uống cà gai leo có bị vô sinh không?

    Uống cà gai leo có bị vô sinh không? Có rất nhiều nguồn thông tin cho rằng uống cà gai leo bị vô sinh. Nó làm giấy nên lo ngại đối với những người đang sử dụng cà gai leo chữa bệnh. Vây thực hư về cây cà gai...