xạ đen

  • Cách dùng cà gai leo, kết hợp mật nhân và xạ đen

    Cách dùng cà gai leo, kết hợp mật nhân và xạ đen

    Rễ cây mật nhân, cây xạ đen Hòa Bình, cây mật gấu, diệp hạ châu là những cây thuốc nam có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân viêm gan B. Người bệnh có thể dùng chung với các loại cây thuốc nam trên để tăng hiệu quả điều...